Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny
(IPET/PPP)

 This course requires an enrolment key

IPET/ co to jest/ jak tworzymy/ jak ewaluujemy/ jak modyfikujemy? Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych. Współpraca z instytucjami. Czytanie opinii i orzeczeń. Konstruowanie zestawów ćwiczeń i dobór metod i form pracy.

This course requires an enrolment key