Info_TEKA
(tik i miedzyprzedmitowa kor)

Warsztaty online w ramach projektu INFO-TEKA / materiały, spotkania, forum dyskusyjne
Model lekcji odwróconej/ Rozwijenie kreatywności uczniów z zastosownaniem nowych technologii / Bezpiecześntwo dziecka w sieci