Obsługa kursów zdalnych - metodyka
(PDST)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście
 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu


Kurs dla poczatkujacych Trenerow- Tutorow

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  Kurs wymaga klucza dostępu do kursu