Podstawy Projektowania
(pp)

Podstawy projektowania - proste narzędzia graficzne / podstawy pracy z obrazem.